Windows Komut İstemi’ni kullanarak Dosyaları Bulma ve Açma

Windows Komut İstemi’ni kullanarak Dosyaları Bulma ve Açma

Windows Gezgini aracılığıyla dosyaları bulmak ve açmak kolaydır, ancak biraz daha uzun sürer. Aynı şeyi gerçekleştirmenin daha hızlı bir yolu vardır: Komut İstemi. Komut İstemi, işleri halletmenin en hızlı yoludur. Komut İstemi’ni kullanarak, işleri hızlı bir şekilde bulabilir ve dosyaları doğrudan açabilirsiniz. Bu kılavuz Windows 10 ve Windows 11 için çalışır.

Cmd Konum Windows 10 ve Windows 11

Komut isteminde dosya aramaya başlamadan önce,Terminal’i veya komut satırını açmanız gerekir. Bunu yapmanın birkaç yolu vardır:

  • Başlat menüsünü açın ve arama alanınacmdyazın.
  • Windows çalıştır kutusunu kullanın,Windows + Rcmd komutunu girin ve return tuşuna basın.
  • Güç menüsünü açmak için klavyedekiWindows + Xtuşuna basın veKomut İstemi’ne tıklayın.

Windows Terminali’nde dosya arama

Windows 10 bilgisayarınızın arama çubuğunacmdyazın. Sonuçlardan, açmak için komut istemine tıklayın. Komut istemi penceresine aşağıdaki satırı yazın:

dir "\search term*" /s

Arama terimini, aramak istediğiniz dosya adıyla değiştirin.

Komuttaki terimlerin gerçekte ne anlama geldiğini biraz açıklayacağım.

  • Dir – Bir klasörde bulunan dosyaların ve alt klasörlerin listesini listelemek için kullanılır.
  • \ – Geçerli sürücünün kök dizininden arama yapmasını dir’e söylemek için kullanılır.
  • *– Bu bir joker karakter. bir addan önce kullanılırsa (ör. *veriler), söz konusu adverileriyle biten metni arar. Bir addan sonra kullanılırsa (ör.veriler*), adverileriyle başlayan metni arar.
  • /s– Tüm alt dizinlerden arama yapmasını dir’e söylemek için kullanılır

Örneğin, “veri kümesi” dosya adını aramak için “”

dir "\screenshot3*" /s

Windows Terminali'ni kullanarak dosya arama

Ekran görüntüsü3adıyla başlayan dosya adlarını diziniyle birlikte listeler.

Cmd’de dosyalar nasıl görülür

Bilmeniz gereken bir diğer önemli şey, komut isteminde dosyaları nasıl görüntüleyebileceğinizdir. Bir klasörün içeriğini görüntüleme komutu dir komutudur.

dir <directory name>

Liste dosyası günah Windows

Dizin adı olmadan dir kullanmak, geçerli dizinin içeriğini gösterir.

Şimdi, dizini değiştirmek istiyorsanız, cd komutunu kullanın.

cd <folder name>

Klasör komut satırını değiştirme

Sihirli klasör adını “..” kullanarak, üst dizine gidebilirsiniz.

Windows Terminali’nden dosya açma

Açmak istediğiniz dosyayı bulduktan sonra, Windows dosya gezgini’nde gezinmeden başlatabilirsiniz.

Komut istemi penceresinde,cd ve ardından açmak istediğiniz dosyanın yolunu yazın. Yol, arama sonucundaki yolla eşleştikten sonra. Dosyanın dosya adını girin ve Enter tuşuna basın. Dosyayı anında başlatacaktır.

Bir dosyayı açmak için Windows Komut İstemi'ni kullanma

Yukarıdaki yöntemi izleyerek, Windows dosya gezginine kıyasla herhangi bir dosyaya erişmenin hızlı bir yolu olduğu için komut istemini kullanarak bir dosyayı kolayca arayabilir ve açabilirsiniz.