PowerShell Kullanarak Hyper-V Sanal Makinesi Nasıl Oluşturulur ?

PowerShell Kullanarak Hyper-V Sanal Makinesi Nasıl Oluşturulur ?

Hyper-V yöneticisini kullanarak birden çok Hyper-V sanal makinesi oluşturmak hızlı bir yöntem değildir. En hızlı ve zaman kazandıran yöntem, bunları Windows PowerShell aracılığıyla oluşturmaktır. Bu öğretici, bir PowerShell betiğiyle üç Hyper-V sanal makinesinin nasıl oluşturulacağını göstermek için yazılmıştır.

PowerShell Kullanarak Birden Çok Hyper-V Sanal Makinesi Oluşturun

Adım 1. Not defteri düzenleyicisini açın ve aşağıdaki betiği kopyalayıp yapıştırın ve dosyayı .ps1 uzantılı olarak kaydedin

1..3 | % {
$VMName = “TestWS2012-VM0$_”
Write-Host “Create VM $VMName”
New-VM -Name $VMName -MemoryStartupBytes 2GB -SwitchName VMNET -Path <a href=”file://\sofs01\Share01\&quot; data-mce-href=”>\sofs01\Share01\</a>
Write-Host “Copy VHD…”
Copy-item ‘\sofs01\Share01\ISOs\Disk\Virtual Hard Disks’ -Destination “\sofs01\Share01\$VMName” -Recurse
Write-Host “Attach VHD…”
Add-VMHardDiskDrive -VMName $VMName -ControllerType IDE -ControllerNumber 0 -Path <a href=”file://\sofs01\Share01\$VMName\Virtual Hard Disks\WS2012.vhdx”>\sofs01\Share01\$VMName\Virtual Hard Disks\WS2012.vhdx</a>
Write-Host “Configure Virtual Machine…”
Set-VM -Name $VMName -DynamicMemory -MemoryMaximumBytes 4GB -MemoryMinimumBytes 512MB -MemoryStartupBytes 1GB -ProcessorCount 2
Write-Host “Startup Virtual Machine: $VMName…”
Start-VM -Name $VMName
}

2. Adım. PowerShell’i yükseltilmiş ayrıcalıklarla açın ve 1. adımdaki komut dosyasını çalıştırın.

Baknz: Windows PowerShell – Vikipedi (wikipedia.org)

Baknz: Sanallaştırma Nedir ? | Sezgin Güler (sezginguler.com)