Apache Üzerinde Tüm Sistemi Okumak

Bir web sitesinin sanal ana bilgisayarının nerede tanımlandığını görmek için apache yapılandırma dosyalarına hiç baktınız mı? apache2ctl betiğinin burada işe yarayabilecek kullanışlı bir seçeneği var. Komutu çalıştırdığınızda, şöyle görünmelidir:

apache2ctl -S

Kabuktaki tüm sanal ana bilgisayarların ve varsayılan sunucuların bir listesini, bildirildikleri satır numaralarıyla birlikte alacaksınız. Örnek vermek:

~# apache2ctl -S
VirtualHost configuration:
wildcard NameVirtualHosts and _default_ servers:
*:8080                 is a NameVirtualHost
default server ispconfig.local (/etc/apache2/sites-enabled/000-ispconfig.vhost:10)
port 8080 namevhost ispconfig.local (/etc/apache2/sites-enabled/000-ispconfig.vhost:10)
*:8081                 is a NameVirtualHost
default server ispconfig.local (/etc/apache2/sites-enabled/000-apps.vhost:10)
port 8081 namevhost ispconfig.local (/etc/apache2/sites-enabled/000-apps.vhost:10)
*:80                   is a NameVirtualHost
default server ispconfig.local (/etc/apache2/sites-enabled/000-default:1)
port 80 namevhost ispconfig.local (/etc/apache2/sites-enabled/000-default:1)
port 80 namevhost example.com (/etc/apache2/sites-enabled/example.com.vhost:7)
Syntax OK